over deze site

In december 2009 begon Google met het aanpassen van haar zoekresultaten aan de gebruiker, op basis van een hele resem persoonlijke data die systematisch verzameld worden en waarmee de interesses en voorkeuren van iedereen die de populaire zoekmachine gebruikt in kaart worden gebracht. Dit “gepersonaliseerd zoeken” brengt bepaalde voordelen met zich mee, maar was ook hoogst controversieel omwille van de manier waarop ze bepaalde informatie van de eindgebruiker weerhoudt. Dit fenomeen werd sinds de publicatie van het boek van Eli Pariser, “The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding From You” algemeen omgedoopt tot de “filter bubble”.

Deze website dient als Nederlandstalige informatiepagina omtrent deze “bubbel”. Op de verschillende subpagina’s kan u een korte samenvatting lezen van de voorgeschiedenis van het verschijnsel, evenals de voor- en nadelen ervan. Er is ook een sectie waar via screenshots concreet wordt aangetoond wat de effecten van het aangepaste zoeken kunnen zijn. Indien u dat overtuigt om de effecten van uw persoonlijke filter bubble terug te dringen, hebben wij ook een handleiding geschreven waar enkele simpele stappen in uitgelegd staan die het voor bedrijven zoals Google en Facebook moeilijker maken om uw surfgewoontes te analyseren. Tot slot hebben wij ook een lijst opgesteld met aangeraden lectuur, als u de filter bubble in meer detail wilt bestuderen.

Voorgeschiedenis

Op 4 december 2009 pakte Google uit met een opzienbarende vernieuwing; de zogenaamde personalised search, ook wel “gepersonaliseerd zoeken” in het Nederlands. Vanaf dat moment zouden de zoekresultaten van elke individuele gebruiker automatisch aangepast worden aan wat de zoekmachine beschouwde als de meest pertinente vondsten, op basis van bepaalde parameters die opgemeten en bijgehouden werden. De reden voor deze aanpassing, zo stelde Google, was dat de hoeveelheid data die op het internet te doorspitten is, zodanig enorm was geworden dat aangepaste zoekresultaten het vinden van de gewenste informatie aanzienlijk zou vergemakkelijken.

geschreven op Read on →

Concrete Effecten

Het is gemakkelijk om zomaar te verklaren dat de filter bubble een invloed uitoefent op de manier waarop wij als internetsurfers informatie vergaren, maar we kunnen er pas werkelijk zeker van zijn dat er iets van de kritiek aan is als we het met eigen ogen gezien hebben. Om die reden hebben wij een piepkleine steekproef uitgevoerd. Het groepje dat deze website heeft gemaakt en de inhoud ervan heeft onderzocht en uitgeschreven, bestaat uit acht mensen. We vroegen ons af of we zelf zouden kunnen verifiëren in hoeverre zoekmachines als Google, Ask.com en Bing verschillende zoekresultaten naar voren schoven, afhankelijk van de gebruiker, en of het echt waar was dat Duck Duck Go volledig neutraal en filter bubble-loos was.

geschreven op Read on →

Voordelen

De term “filter bubble” torst een eerder negatieve connotatie met zich mee. In 2009 ging Google nog tuk op haar gepersonaliseerde zoekresultaten, die het vinden van de juiste informatie moesten vergemakkelijken, maar sindsdien heeft het concept allerlei criticasters te verwerken gekregen, die de “bubbel” beschouwen als een absolute beknotting van de vrijheid om nieuwe informatie te ontdekken en verwerken. Naast de bezorgdheden rond privacy, zo stelt onder andere Eli Pariser, die de term “filter bubble” populair maakte, zorgt het er immers voor dat surfers de mogelijkheid mislopen om hun visie te verbreden door contacten met webpagina’s waar meningen op gepropageerd worden die niet overeen komen met de hunne. We moeten echter trachten genuanceerd te zijn: dat het surfgedrag van een persoon opgevolgd wordt om meer gerichte reclame te kunnen genereren is één zaak, maar in het idee van Google zitten desondanks ook potentieële voordelen. Op deze pagina bekijken we welke argumenten er ter ondersteuning van het bestaan van een danige filter bubble gesteld kunnen worden. Voor een bespreking van de nadelen verwijzen wij u graag door naar de tegenhangende tekst.

geschreven op Read on →

Nadelen

Toen Google in 2009 aankondigde dat zij bepaalde algoritmes ging loslaten op de data die zij verzamelde over haar gebruikers, waarmee voorspeld zou worden welke zoekresultaten voor hen waarschijnlijke de meeste pertinente zijn, bracht dat al snel een vocale beweging op gang die het zogenaamde “gepersonaliseerde zoeken” hekelde als sterk beknottend voor de vrije verspreiding van informatie en meningen op het internet. Eli Pariser, één van de meer bekende tegenstanders van Googles initiatief, dat snel nagevolging kreeg van de andere internetreuzen zoals Facebook en Yahoo, gaf het fenomeen daarna de definitieve pejoratieve benaming mee: de “filter bubble”. Zoals we reeds hebben besproken, zijn er een aantal gebruiksvoordelen te verbinden met deze ontwikkeling. Desondanks hebben Pariser en de zijnen zeker een punt wanneer ze de “bubbel” afkraken. Deze pagina is een overzicht van de problemen die de aangepaste zoekresultaten kunnen stellen voor zij die de internetwateren bevaren, op zoek naar zelfverbreding.

geschreven op Read on →

Tegenmaatregelen

Aan de filter bubble zijn zowel voordelen als nadelenverbonden. Als de gedachte dat bedrijven als Google uw doen en laten op het internet registreren, u niet aanstaat, zijn er enkele simpele stappen die u kan ondernemen om de effecten van de bubbel te minimaliseren. Let echter wel op; de prijs van een vergrootte anonimiteit op het internet staat voor een zekere vermindering van de snelheid van gebruik. In het geval van cookies, bijvoorbeeld, zal u na de verwijdering en uitschakeling ervan merken dat u op sites telkens opnieuw manueel moet inloggen. Als u dat soort gebruiksgemak prioriteert boven het vermogen om de personalisering van uw zoekopdrachten te onderdrukken, kan u de cookies uiteraard laten zoals ze zijn.

geschreven op Read on →

Lees Verder

Om meer informatie te vinden over de voor- en nadelen van de filter bubble en hoe hem tegen te gaan verwijzen we u graag naar onze leeslijst.

geschreven op Read on →